aragones    castellano    català

 Programa Chornadas d'hibert

Pueds descargar bells programas de la EVA d'hibert d'els cursos anteriors. Els materials de las Chornadas els podetz trobar a l'apartat Altros materials:

- 08-09, punchand así.

- 09-10, punchand asi.

-10-11, punchand así.

-11-12, punchand así.

-12-13, punchand así.


Els nuestros agradeiximientos a Haell y Faro